Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet (Nettstedet) er levert av Unilin BV (UNILIN). Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse bruksvilkårene.

Informasjonen på nettstedet gis kun for informasjonsformål og kommer uten noen garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått. Selv om vi gjør vårt beste for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon, gir vi ingen garantier angående nøyaktigheten eller fullstendigheten til informasjonen som gis. Vi forbeholder oss rettigheten til å endre opplysningene på nettstedet uten forhåndsvarsel eller forhåndssamtykke.

Hverken UNILIN eller noen av dets styremedlemmer, ansatte eller rådgivere kan under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader som forårsakes eller avledes fra bruk av nettstedet eller informasjonen det inneholder.

Unilin er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av avbrudd på nettstedet, for skade forårsaket av tekniske defekter eller viruser (eller tilsvarende forstyrrende elementer) eller som skyldes sjekking eller bruk av nettsteder (f.eks. via hyperlenker) som det henvises til på nettestedet, og heller ikke av informasjon som gis på disse nettstedene.

UNILIN er ikke ansvarlig for elektronisk kommunikasjon via nettstedet. Dette omfatter e-postkorrespondanse, reduksjon av hastighet, inngrep og manipulering av tredjeparter.

Brukerne av nettstedet er ansvarlig for ethvert valg eller beslutning de tar på grunnlag av informasjon som innhentes på eller gjennom nettstedet.

Brukerne av dette nettstedet må ta alle rimelige forholdsregler mot virus, programfeil, trojanere osv.

Copyright

All informasjon på dette nettstedet er opphavsrettbeskyttet. Opphavsretten tilhører UNILIN. Ingen informasjon kan reproduseres eller distribueres uten uttrykkelig forhåndstillatelse fra UNILIN.

Enhver tvist i forbindelse med eller som oppstår fra (bruk av) dette nettstedet, er bare underlagt belgisk lovgivning.

Personvernregler

DISSE PERSONVERNREGLENE ER UTFORMET FOR Å INFORMERE DEG OM OPPLYSNINGENE SOM Unilin BV, MED FORRETNINGSKONTOR PÅ OOIGEMSTRAAT 3, BE-8710 WIELSBEKE, BELGIA (‘UNILIN) SAMLER INN GJENNOM NETTSTEDET DER DISSE REGLENE STÅR, HVORFOR VI SAMLER INN SLIK INFORMASJON OG HVORDAN VI VIL HÅNDTERE INFORMASJON SOM DU GIR OSS SAMT OPPLYSNINGER OM DEG SOM VI LÆRER FRA DINE BESØK PÅ VÅRT NETTSTED. NÅR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET, INNEBÆRER DET IMPLISITT AT DU HAR GODTATT DISSE REGLENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE REGLENE, KAN DU IKKE BRUKE NETTSTEDET VÅRT.

Hvilken informasjon er det vi samler inn?

Vi samler inn personopplysninger på to måter:

gjennom registrering og informasjon som du oppgir eller legger inn på visse sider på nettstedet, og med automatiske midler, spesifikt gjennom informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler nedenfor.

Vi kan be deg om å oppgi fornavn og etternavn, e-postadresse, fødselsdato, alder, adresse, mobil- eller annet telefonnummer og andre person- eller kontaktopplysninger. Vi kan også be deg om kommentarer, forslag eller annen informasjon om nettstedet, våre produkter eller tjenester, eller bedriften. Du kan bli bedt om andre spesifikke typer informasjon i forbindelse med konkurranser, lotterier, andre kampanjetilbud eller markedsføringsaktiviteter, herunder opplasting av tekst-, bilde-, video- eller lydinnhold.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Dine personopplysninger bli bare samlet inn og behandlet for følgende formål:

generell bruk og styring av nettstedet, blant annet sending og mottak av meldinger, levering av informasjon om egenskapene, tjenestene og produktene til UNILIN.

Vi kommer bare til å behandle de personopplysningene som er nødvendig for de forannevnte formålene.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker personopplysningene som du gir, eller som vi samler inn:

til å svare på direkte forespørsler, som beskrevet på tidspunktet når vi samler inn dine opplysninger eller som på annen måte beskrives før bruk av dine opplysninger; for å styre din deltakelse i konkurranser, lotterier eller andre kampanjetilbud eller andre markedsføringsaktiviteter; for å bedre forstå deg og våre kunder generelt; for andre legitime forretningsformål, blant annet, fra tid til annen, sende deg e-postmeldinger eller annen markedsføringsinformasjon om våre varemerker og våre selskaper som vi tror du vil være interessert gjennom e-post/post/SMS-meldinger (hvis du ga oss tillatelse til å gjøre det da du registrerte deg).

Vi kan kombinere informasjonen du gir, med andre data vi henter fra andre kilder, blant annet informasjon du oppgir andre steder eller gjennom et annet medium, for eksempel gjennom et av våre tilknyttede nettsteder.

Den passive informasjonen vi sporer, blant annet gjennom informasjonskapsler, brukes til å persontilpasse og forbedre din nettopplevelse og tilbudene vi har på nettstedet, som beskrevet ovenfor.

I alle andre tilfeller enn dem som er nevnt ovenfor, vil vi alltid først identifisere formålet som dine personopplysninger vil bli samlet inn for, før vi faktisk samler inn eller bruker denne informasjonen.

Dine personopplysninger vil bare bli lagret så lenge det tar å oppfylle formålet beskrevet ovenfor eller som loven krever.

Hvem deler vi informasjon med?

Selv om vi ikke driver med salg av personopplysninger til ikke-tilknyttede tredjeparter, kan det hende vil ønsker å dele din informasjon med behandlere som handler på våre vegne, med våre tilknyttede selskaper, blant annet vårt morselskap og andre UNILIN-merker, eller med forretningspartnere, som tredjeparter vi bruker i felleskampanjer eller programmer og som kan være interessert i å fortelle deg mer om sine varemerker.

Vær oppmerksom på at i noen tilfeller kan dine personopplysninger bli overført til behandlere, tilknyttede selskaper eller tredjeparter som vi samarbeider med om felleskampanker eller -programmer, som befinner seg i land utenfor EØS-området, som ikke gir et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger. Du godtar herved overføring av dine personopplysninger i slike tilfeller.

Med forbehold om gjeldende personvernlovgivning kan vi også røpe dine personopplysninger hvis vi mener vi er pålagt å gjøre det for å overholde lover, forskrifter, rettskjennelser eller juridiske eller statlige forespørsler. Hvis mot formodning hele eller deler av vår virksomhet skulle bli kjøpt av en tredjepart, vil dine opplysninger bli overført til den nye selskapseieren. Uten å påta oss noen forpliktelse til å gjøre det, forbeholder vi oss også retten til å samle inn og dele opplysninger vi anser nødvendige for å etterforske eller gå til rettssak i forbindelse med mistanke om svindel, ulovlige aktiviteter, mulig skade på personer eller eiendom, for å beskytte oss selv eller én eller flere bruker eller deres arvinger, eller på annen måte som loven tillater.

Husk også på at noen områder av nettstedet kan være interaktive av natur og kan gi deg anledning til å legge ut informasjon som andre brukere kan se. Hvis du ikke ønsker at opplysningene dine skal vises offentlig, må du ikke bruke disse områdene av nettstedet.

Hvilke informasjonskapsler bruker vi og hvorfor?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen av nettsteder du besøker. De er i utstrakt bruk for å få nettsteder til å fungere, eller fungere på en mer effektiv måte samt til å gi informasjon til eieren av nettstedet.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler:

til å forbedre og persontilpasse din opplevelse. Dette omfatter: lagring av dine språkpreferanser, ta vare på informasjon du legger inn i skjemaer, huske varene i handlekurven din (hvis dette er aktuelt), å analysere din bruk av nettstedet ved hjelp av Google Analytics.

Hvis du ikke ønsker at det skal brukes informasjonskapsler, må du ikke bruke nettstedet, ettersom det ikke vil fungere bra uten dem.

Dette nettstedet bruker blant annet følgende tredjepartsinformasjonskapsler:

[liste med informasjonskapsler]

De fleste nettlesere tillater kontroll over informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene. Du kan lese mer om informasjonskapsler på www.allaboutcookies.org, blant annet hvordan du kan se hvilke informasjonskapsler som er lagret og hvordan du administrerer og sletter dem.

Velge bort

Hvis du på noe tidspunkt velger å ikke motta kommersiell eller kampanje-informasjon relatert til våre egne produkter og tjenester eller om produktene eller tjenestene til våre tilknyttede selskaper eller forretningspartnere som vi gjennomfører felles kampanjer eller programmer med, kan du bruke Velge bort-siden eller klikke på lenken i hver kampanjemelding som du mottar fra oss.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke motta kampanjemeldinger fra oss, vil vi fremdeles fortsette å sende deg informasjon som er relatert til en konto du kan ha hos oss, eller et forretningsforhold du kan ha med oss, som for eksempel forespørsler du har sendt om våre varer og tjenester (for eksempel transaksjonsmeldinger om lotterier som du kan ha meldt deg på).

Dine rettigheter

Du kan til enhver tid utøve din rett til å få tilgang til, korrigere eller slettet personopplysninger angående deg, i samsvar med gjeldende personvernlov, ved å sende oss en melding med kontaktskjemaet. Du kan også til enhver tid velge bort eventuelle direkte markedsføringskampanjer og be om å ikke lenger motta kampanjemateriale. Dette er gebyrfritt og du behøver ikke oppgi noen grunn.

Sikkerhet

Vi bruker standard bransjetiltak for å beskytte informasjon som leveres på dette nettstedet. Selv om vi gjør vårt beste for å sørge for at sikkerheten til dine personopplysninger ved lagring, bruk og deling av informasjonen du gir oss, er ikke noe nettsted hundre prosent sikkert. Vi anbefaler derfor at du tar egnede tiltak for å beskytte deg selv, blant annet, for eksempel, holde alle brukernavn og passord konfidensielle.

Tredjepartsnettsteder

På noen områder av dette nettstedet kan vi ha lenker til tredjepartsnettsteder. Disse personvernreglene gjelder imidlertid bare for nettstedet der det publiseres, og beskriver ikke praksis for informasjonsinnsamling på andre nettsteder, heller ikke dem som er lenket til fra dette nettstedet. Disse lenkene står der for å gjøre det enklere for deg. Du må imidlertid være oppmerksom på at vi ikke har noen kontroll over disse tredjepartene eller deres nettsteder. Disse tredjepartene vil ha andre personvernregler for informasjon som du kan gi når du befinner deg på nettstedene til disse tredjepartene. Du bør lese personvernreglene for alle nettsteder nøye før du gir informasjon som kan identifisere deg som person.

UNILIN kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for den videre eksistensen til disse tredjepartsnettstedene, eller informasjonen de inneholder. Det faktum at vi har satt inn hyperlenker til andre nettsteder, innebærer ikke at vi er enig i innholdet på disse nettstedene, eller at det finnes noen form for samarbeid eller forhold med disse nettstedene.


Vilkår for den offisielle Quick-Step-nettbutikken

Du må lese disse salgsvilkårene nøye før du bestiller noe, og beholde en kopi av disse vilkårene for framtidig referanse.

1. Bruk av nettbutikken

1.1 Denne nettbutikken brukes som en plattform for salg av alle varene som vises på nettstedet vårt. Eieren av nettstedet er Unilin BV, et privat selskap med begrenset ansvar, med forretningskontor på 8710 Wielsbeke og hovedkontor på BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, registrert i Belgia under organisasjonsnummer 0405.414.072 (henvises senere til som "vi", "oss" eller "vår"). Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss per e-post (adresse: officialwebstore@quick-step.com) eller per telefon (nummer: 08448118287).

1.2 Innholdet på nettsidene er kun beregnet på å gi deg generell informasjon og bruk. Det kan endres uten forhåndsvarsel.

1.3 Når du legger inn en bestilling for varer som er annonsert på vårt nettsted, kan du velge den forhandleren du foretrekker (heretter "Utføringspartner") som vil levere / der du kan hente de bestilte varene (se vilkår 4 nedenfor). Leverings- / henteopplysninger vil bli sendt av den valgte utføringspartneren.

1.4 Alle bestillinger anses som tilbud om kontrakt og må derfor godkjennes av den valgte utføringspartneren (heretter "Aksept"). Aksept finner sted på det tidspunkt du mottar en e-post med bestillingsbekreftelse fra den valgte utføringspartneren. Før aksept er ikke utføringspartneren forpliktet til å levere eller gjøre tilgjengelig varer som kan ha vært en del av din bestilling.

1.5 Kontrakten er underlagt din rett til å trekke deg (se vilkår 6 nedenfor).

1.6 Vær oppmerksom på at en bestilling på nettstedet angir direkte en betalingsforpliktelse.

1.7 Vi har rett til å oppheve kontrakten hvis prisen på varene ikke mottas fra deg i klarerte midler (i samsvar med vilkår 3.1).

1.8 Ingenting i disse vilkårene skal ha noen effekt på dine lovfestede rettigheter som forbruker i henhold til gjeldende lover.

2. Beskrivelse av og pris på varene

2.1 Du kan finne en beskrivelse av de viktigste egenskapene til og prisen på varene på vårt nettsted.

2.2 Individuelle produktpriser er oppført inklusive avgifter, men omfatter ikke leveringskostnader (med mindre noe annet er angitt på nettstedet). Leveringskostnader vil bli lagt til summen som skal betales og vises i handlekurven.

2.3 Vi gjør vårt beste for å sørge for at prisene som vises på nettstedet er nøyaktige på bestillingstidspunktet. Hvis det finnes en prisingfeil innen 14 dager etter aksept av din bestilling, for noen av eller alle varene du har bestilt, kan du kontakte kundeservice (telefonnummer og e-postadresse er oppført under vilkår 1.1), eller vi vil varsle deg så snart som mulig med detaljer om de feilprisede varene. I så fall tilbyr vi deg valget mellom:

2.3.1 å oppheve bestillingen for de feilprisede varene og bekrefte bestillingen med endrede priser

2.3.2 å gjøre en ny bestilling for alternative varer

2.3.3 å kansellere hele bestillingen

Hvis du innen 14 dager etter mottak av vårt tilbud, ikke har svart ved å velge én av de tilgjengelige alternativene i vilkår 2.3.1 til 2.3.3 ovenfor, blir du ansett å ha valgt alternativet under 2.3.3. og bestillingen blir umiddelbart kansellert. I disse omstendighetene vil vi refundere eller gi deg kreditt for enhver sum du har betalt for feilprisede varer.

2.4 For å unngå tvil, når varer ikke er tilgjengelig og du bestiller alternative varer fra oss, eller når varer har vært feilpriset og du senere bestiller disse varene til korrekt pris, skal disse salgsvilkårene gjelde bestillingen og leveringen av det aktuelle varene, uansett om bestillingen er gjort gjennom vårt nettsted eller på annen måte.

3. Betaling

3.1 Betaling for varene og leveringsgebyrene kan gjøres med kreditt- eller bankkort. Kreditt- eller bankkortet kan bli belastet fra det øyeblikk du bestiller.

4. Levering / tilgjengelighet av varer

4.1 Utføringspartneren vil levere varene til adressen du velger. Vi ber derfor at du i klartekst varsler utføringspartneren om denne adressen.

4.2 På nettstedet finner du gjennomsnittlig leveringstid for varene. Vær oppmerksom på at denne gjennomsnittlige leveringstiden kun er et estimat og at vi ikke har noe ansvar overfor deg hvis leveringstiden ikke innfris.

4.3 Den faktiske leveringdatoen må angis av utføringspartneren. I hvert tilfelle, og med mindre det foreligger uvanlige omstendigheter, vil leveringen finne sted innenfor en rimelig tidsramme fra akseptdatoen.

4.4 Hvis leveringen kan gjøres til din adresse av grunner som er under utføringspartnerens kontroll, vil utføringspartneren informere deg så snart som mulig.

4.5 Vi tar ikke ansvar for eventuelle kostnader du kan bli påført på grunn av sen levering. Vi anbefaler at du ikke gjør avtaler med montører før du har mottatt varene.

5 Risiko/eiendomsrett

5.1 Varene er underlagt din risiko fra det øyeblikk du henter varene i lokalene til utføringspartneren eller, hvis varene leveres av utføringspartneren til adressen du har valgt, fra det øyeblikk du fysisk er i besittelse av varene.

5.2 Eiendomsretten til varene overføres først til deg fra det øyeblikk vi har mottatt full betaling (i klarerte midler) av alle beløp du er skyldig for:

5.2.1 varene, og

5.2.2 alle andre beløp som du er eller blir skyldig oss for andre ting.

6. Rett til å trekke seg og returprosess

6.1 Du har til enhver tid rett til å trekke deg fra kontrakten uten å måtte betale av ekstra kostnader og uten å oppgi grunn opptil 14 kalenderdager etter at du har mottatt varene (heretter "angreperioden").

6.2 Hvis du vil utøve din rett til å trekke deg, må du ringe kundeservice for å varsle dem om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten (telefonnummeret står under vilkår 1.1). Vær oppmerksom på at du vil bli bedt om å gi oss opplysninger om de bestilte varene (f.eks., men ikke begrenset til: bestillingsnummeret).

6.3 Etter at du har trukket deg per telefon, vil vi bekrefte per e-post (til e-postadressen du har gitt oss) at kontrakten er trukket tilbake.

6.4 Med unntak av tilfeller av defekte eller feilbeskrevne varer, og hvis du utøver din rett til å trekke deg etter mottak av varene, er du ansvarlig for å returnere varene til utføringspartneren for egen regning og risiko med den typen transport som du selv velger. Varene og emballasjen må returneres i perfekt salgbar stand til forretningskontoret eller lokalene til utføringspartneren (du finner adressen til utføringspartneren i aksepten) uten unødig opphold og i alle tilfeller ikke senere enn 14 kalenderdager etter dagen da du kommuniserte til oss din beslutning om å trekke deg fra kontrakten, i samsvar med dette vilkåret.

Hvis utføringspartneren leverte varene til din boligadresse, kan du be utføringspartneren om å hente de bestilte varene. Utføringspartneren må motta henteforespørselen innenfor angreperioden og vil kreve et hentegebyr fra deg på £50.

6.5 Vi vil refundere ethvert beløp som du har betalt uten unødig opphold, og ikke i noe tilfelle senere enn 30 dager fra dagen da vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten.

6.6 Med unntak av tilfeller med defekt eller feilbeskrevne varer, og varene ikke returneres i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene, kan vi avkreve deg et beløp tilsvarende kostnadene vi pådrar oss fordi varene ikke ble returnert i samsvar med disse vilkårene.

7. Garanti

7.1 Vi garanterer at enhver vare som kjøpes gjennom vårt nettsted, er av tilfredstillende kvalitet og innen rimelighetens grenser egnet for formålene som varer av denne typen vanligvis brukes til.

7.2 Når det gjelder eventuelle klager på de mottatte varene (f.eks. skadde, defekte eller manglende varer, …), skal du kontakte kundeservice per telefon (telefonnummeret er oppgitt under vilkår 1.1). Vi vil behandle klagen og vil håndtere den så snart som praktisk mulig i overensstemmelse med dine lovfestede rettigheter som kunde.

7.3 Når det gjelder spesifikk garantiinformasjon, henviser vi til nettstedet. Denne garantien påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker.

8. Ansvarsbegrensning

8.1 Hvis du er en forbruker, skal vi ikke være ansvarlig overfor deg for tap, skade eller kostnaden forbundet med å kjøpe inn en erstatningsvare i omstendigheter der:

8.1.1 det ikke foreligger noe brudd på en lovpålagt plikt som skyldes deg av oss eller av våre ansatte eller agenter
8.1.2 slikt tap eller skade ikke er et rimelig forutsigbart resultat av et slikt brudd
8.1.3 en økning av tap eller skade som følger av brudd av deg på et av vilkårene i denne kontrakten
8.1.4 slikt tap eller skade eller innkjøpskostnad for erstatningsvare er en følge av bruk eller mangel på mulighet til å bruke nettstedet eller som følge av noen produkter kjøpt eller anskaffet eller meldinger mottatt eller transaksjoner inngått gjennom nettstedet eller som følge av uautorisert tilgang til eller endring av dine sendinger eller data eller av noen informasjon som står på dette nettstedet, selv om vi har blitt varslet om muligheten for slike skader

8.2 Når det gjelder installasjon, montering og vedlikehold av gulv, henviser vi til anvisningene som står på nettstedet.

9. Bilder

Produktbilder er kun ment å være for illustrasjonsformål og kan skille seg fra det faktiske produktet på grunn av begrensninger i nettleserprogramvaren, kamerainnstillinger, skjerminnstillinger osv. Vi anbefaler alle kunder å ta varene i øyesyn enten i lokalene til en utføringspartner eller ved å skaffe seg en prøve som er tilgjengelig på nettstedet.

10. Avkall

Ikke noe avkall vår side (uttrykkelig eller underforstått) med hensyn til å håndheve våre rettigheter i henhold til denne kontrakten, skal påvirke vår rett til å gjøre det i fremtiden.


11. Force majeure

Vi skal ikke være erstatningsansvarlig for noen forsinkelse eller mangel på overholdelse av våre forpliktelser hvis forsinkelsen eller mangelen er en følge av begivenheter eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til force majeure, streik, lockout, ulykker, krig, brann, sammenbrudd av fabrikk eller maskiner, knapphet på eller ikke tilgjengelighet av råvarer fra en naturlig forsyningskilde, og vi skal ha rett til en rimelig forlengelse av våre forpliktelser.

12. Atskillelse

Hvis noe vilkår eller bestemmelse i disse vilkårene blir funne å være ugyldig, ulovlig eller ikke rettskraftig av noen grunn, av noen rettsinstans med kompetanse, skal bestemmelsen skilles ut og de gjenværende bestemmelsene fortsette å gjelde med full kraft som om disse vilkårene hadde blitt avtalt med den ugyldige, ulovlige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen eliminert.

13. Gjeldende lov og verneting

Disse salgsvilkårene for varene er underlagt den aktuelle lovgivningen i Storbritannia/Irland og EU og britiske/irske rettsinstanser skal ha jurisdiksjon med hensyn til enhver tvist som kan oppstå på grunnlag av denne kontrakten.

14 Vår rett til å endre disse vilkårene

14.1 Vi forbeholder oss retten til å revidere og endre disse vilkårene fra tid til annen.

14.2 Du vil være underlagt reglene og vilkårene som gjelder på det tidspunktet du bestiller varer fra oss, med mindre endringer av disse reglene og vilkårene kreves av loven eller en statlig myndighet (i så fall vil det gjelde bestillinger du har gjort tidligere).


Ikrafttredelsesdato og modifikasjoner

VI FORBEHOLDER OSS TIL ENHVER TID RETTEN, HELT ETTER EGET SKJØNN, TIL Å ENDRE, MODIFISERE, LEGGE TIL ELLER FJERNE DELER AV DISSE REGLENE. DU BØR SJEKKE DENNE SIDEN REGELMESSIG FOR Å LESE DEN NYESTE VERSJONEN AV DISSE REGLENE. HVIS DU FORTSETTER Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ETTER AT ENDRINGER ER OFFENTLIGGJORT, INNEBÆRER DET AT DU GODTAR ENDRINGENE. VI VIL IMIDLERTID IKKE INNFØRE ENDRINGER MED TILBAKEVIRKENDE KRAFT AV VÅR BRUK AV DINE PERSONOPPLYSNINGER UTEN SAMTYKKE.

Disse reglene ble opprettet og har vært gjeldende siden 15. januar 2013.

Spørsmål

Hvis du har forespørsler eller spørsmål angående disse reglene, eller ønsker å oppdatere dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Unilin BV - division Flooring
Ooigemstraat 3
BE-8710 Wielsbeke
Belgia
Tlf. +32 56 675211

Du kan også legge igjen en beskjed ved bruk av kontaktskjemaet.